Waldemarsudde

Prins Eugens väg 6, Djurgården | 1903-04, 1913 (tillbyggnad) Ferdinand Boberg | Mer info: Wikipedia, Waldemarsudde