Villa K

Forgatan, Stocksund | 2004 Tham & Videgård | Mer info: Tham & Videgård