Tyska brunnsplan

1784-87 Erik Palmstedt (plan, den konkava fasaden och brunnsbyggnaden utanför) | Mer info: Wikipedia