Tanto

Tantogatan | 1960 (områdesplan), 1962-65 (byggnaderna) Åke Ahlström och Kjell Åström | Mer info: Wikipedia, Arkitekturmuseet