Synagogan

Wahrendorffsgatan 3 | 1867-70 Fredrik Wilhelm Scholander | Mer info: Wikipedia, Judiska församlingen i Stockholm