Svenska Läkaresällskapets hus

Klara Östra kyrkogata 10 | 1903-06 Carl Westman | Mer info: Wikipedia, SLS, Facebook