Storängen

Värmdövägen, Storängsvägen m fl, Nacka | ca 1904-1918 Albin Brag, Ragnar Östberg, Torben Grut, Ivar Callmander, Arvid Bjelke m fl