Starrbäcksängen

Löjtnantsgatan, Starrängsringen m fl | 1989-92 Stockholms stadsbyggnadskontor (stadsplan), Nyréns arkitektkontor (byggnader och landskapsplanering)  Mer info: BRF Ekern