Stadsmuseet

1670-talet Nicodemus Tessin d ä | 1680, 1683 Nicodemus Tessin d y (restaurering efter brand) | 1939-42 G Clason (renovering för Stadsmuseet) | 1962-65 Holger Blom (gård och trappa) | 2003 White (ny entré och hiss) | Mer info: Wikipedia, Stadsmuseet