Södra teatern

Mosebacke torg 1-3 | 1852-59 Johan Fredrik Åbom | 1899-1901 Axel Anderberg (utbyggnad och renovering av auditoriet) | Mer info: Wikipedia, Södra teatern