Serafimerlasarettet

Hantverkargatan 2 | 1893 Axel Kumlien (nya byggnaderna) | 1660-talet (den ursprungliga Gripenhielmska malmgården) | 1752 (sjukhus) | 1788-92 Erik Palmstedt (renovering och utbyggnad) | 1832 Per Axel Nyström (tillbyggnad) | 1911 Ludwig Peterson (tillbyggnad) | 1965 Lars-Erik Lallerstedt (tillbyggnad) | Mer info: Wikipedia