Riddarhuset

Riddarhustorget | 1641 Simon de la Vallée | 1642-52 Heinrich Wilhelm | 1652-56 Justus Vingboons (södra fasaden) | 1656-74 Jean de la Vallée (taket) | 1720 Göran Josuæ Adelcrantz | 1762 Carl Fredrik Adelcrantz (södra fasadens bjälklag) | 1870 Adolf Wilhelm Edelswärd (paviljonger) | 1916 Isak Gustaf Clason (förgården) | Mer info: Wikipedia, Riddarhuset