Petersenska huset

Munkbron 11 | 1645-49 Christian Julius Döteber | 1965 AOS Arkitektkontor (restaurering och interiör) | Mer info: Wikipedia