Palmeska huset

Kungsträdgårdsgatan 2 | 1884-86 Helgo Zettervall (fasader), Axel Kumlien och Ludwig Peterson (planer) | Mer info: Wikipedia