Norsborg

Hallundavägen m fl, Norsborg | 1971-74 EGÅ Arkitektkontor (original) | 1989-95 5ARK i Stockholm | 1991-95 White | Mer info: Wikipedia