Naturhistoriska riksmuseet

Frescativägen 40, Norra Djurgården | 1907-16 Axel Anderberg | Mer info: Wikipedia, Naturhistoriska riksmuseet