Moderna museet och Arkitekturmuseet

Skeppsholmen | 1995-98 Rafael Moneo | Mer info: Wikipedia, Moderna Museet, Moderna på Twitter, Moderna på Facebook, Arkitekturmuseet