Maria Magdalena kyrka

1580-1624 (långhuset) | 1659 (koret) | 1675-83 Nicodemus Tessin d ä (tvärskeppet) | 1759-63 Carl Johan Cronstedt (restaurering efter brand) | 1824 Carl Fredrik Sundvall (torntoppen) | 1926-27 Lars Israel Wahlman (restaurering | Mer info: Wikipedia, Maria Magdalena församling