Livgardet / Historiska museet

Narvavägen 13-17 | 1805-17 Fredrik Blom | 1935-40 Bengt Romare och Georg Scherman (tillbyggnad) | Mer info: Wikipedia, Historiska museet, Statens fastighetsverk