Kvarteret Överkikaren

Hornsgatan 18-20 | 1984-89 K-konsult genom Mats Edblom | Mer info: Wikimedia Commons