Kvarteret Mursmäckan (Svenska högarna)

Sophie Sagers väg | 2011 A1 arkitekter | Mer info: A1 arkitekter