Kvarteret Drivbänken

Alviksvägen / Radhusallén m fl, Bromma | 1919 Gunnar Wetterling | Mer info: Miras mirakel