KTH:s kårhus (Nymble)

Drottning Kristinas väg 15-19 | 1928-30 Sven Markelius och Uno Åhren | Mer info: Wikipedia

  • David Björklund

    Bengt Lindroos var med och ritade utbyggnaderna på 50- och 70 talet, så hans namn bör också stå med.