Klara kyrka

1572-90 (Willem Boy) | 1751-90 Carl Hårleman, Carl Fredrik Adelcrantz, Jean Eric Rehn (Återuppbyggnad efter brand) | 1884-88 Helgo Zettervall (Tornrenovering) | 1906-07 Agi Lindegren (Interiörer) | 1965 Artur von Schmalensee, J Sjöström (Restaurering) | Mer info: Wikipedia, S:ta Clara kyrka