Kårhuset

Holländaregatan 32-34 | 1935-37 Paul Hedqvist | Mer info: Wikipedia (Kårhusockupationen)