Jarlaplan

Karlavägen 2-8, Birger Jarlsgatan 78-82 | 1993-95 Södergruppen | Mer info: Wikipedia, Södergruppen