Hem mobilt

Sthlm arkitektur är under uppbyggnad, just nu med 335 platser och byggnader – på väg mot 500+.

Ännu ej besökt
Besökt och inlagt, men ej dokumenterat
Besökt, inlagt och dokumenterat
Godkänt kafé

Sthlm arkitektur är ett hobbyprojekt som har sitt ursprung i små upptäcktsfärder efter att jag flyttade upp från Göteborg sommaren 2010. Projektet går ut på att jag googlemappar stockholmska byggnader och platser jag på ett eller annat sätt är intresserad av eller tycker om. Sedan är tanken att jag besöker och dokumenterar dem efter hand.

Läs mer…


Senaste med foton


Senast inlagda


Senaste uppdaterade


På FB-sidan postas nytillskott och uppdateringar av värde.

…eller så kan man följa mig på twitter om man vill.