Haga Norra

Uppsalavägen / Linvävartorpet | 1991-94 White Coordinator | Mer info: Wikipedia