Gasverket

Gasverksvägen | 1890-1900 Ferdinand Boberg | 1901, 1907 (utbyggnader) | Mer info: Wikipedia, Stockholms stadsarkiv