Fersenska terrassen

Blasieholmshamnen | 1634 Hans Ferster | 1882-84 Adolf Emil Melander och Helgo Zettervall (renovering och tillbyggnader) | 1760 Carl Hårleman (renovering) Jean Eric Rehn (interiörer och trädgård) | Mer info: Wikipedia