Engelbrektskyrkan

1906-14 Lars Israel Wahlman | Mer info: Wikipedia, Engelbrekts församling

En vacker och solig men också smärtsamt  svinkall dag i januari tog jag trapporna upp från Karlavägen, upp på höjden där Engelbrektskyrkan ligger som ett örnnäste. Som en en abstraherad fortsättning på klippan reser kyrkan sig vidare upp mot himlen, och ju närmare man kommer tornet ju mer får man böja huvudet tillbaka för att se toppen av det.