Borgen, Skuru

Solsundavägen 18, Nacka | 1911 Elis Benckert (renovering av 1800-talspaviljong)