Amiralitetshuset

Skeppsholmen | 1648 (ursprunglig byggnad för flottan) | 1844-46 Fredrik Blom (ombyggnad) | Mer info: Wikipedia, SFV