Sthlm arkitektur är under uppbyggnad, just nu med 335 platser och byggnader - på väg mot 500+.